Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Starptautiskā patentu klasifikācija (SPK)

A Cilvēka dzīves prasību apmierināšana

01 - lauksaimniecība; mežsaimniecība; lopkopība; medības un dzīvnieku ķeršana; zvejniecība un zivkopība;
21 - maizes cepšana; miltu izstrādājumi;
22 - lopu kaušana; gaļas pārstrāde; mājputnu un zivju apstrāde;
23 - pārtika un pārtikas produkti; to apstrāde, kura nav ierindota cit;ās klasēs;
24 - tabaka; cigāri; cigaretes; papirosi; smēķēšanas piederumi;
41 - apģērbi;
42 - galvassegas (cepures);
43 - apavu ražošana;
44 - galantērija; juvelierizstrādājumi;
45 - personīgās lietošanas priekšmeti; ceļojuma piederumi;
46 - suku izstrādājumi;
47 - mēbeles, iedzīves priekšmeti un sadzīves piederumi; kafijas un garšvielu dzirnaviņas; putekļu sūcēji;
61 - medicīna un veterinārija; higiēna;
62 - glābšanas dienests; ugunsdzēšanas līdzekļi;
63 - sports; spēles; masu atrakcijas.


B Dažādi tehnoloģiskie procesi; transportēšana. Dalīšana un sajaukšana (plašā nozīmē)

01 – vispārējas nozīmes iekārtas un paņēmieni dažādu fizikālu un ķīmisku procesu veikšanai;
02 – dažādu materiālu drupināšana un smalcināšana; graudu sagatavošana malšanai;
03 – cietu materiālu dalīšana ar šķidrumu palīdzību, koncentrēšanas iekārtās vai nogulsnēšanas iekārtās; cietu materiālu magnētiska vai elektrostatiska atdalīšana no cieta materiāla vai plūstošas vides, sadalīšana ar augstsprieguma elektriskā lauka palīdzību;
04 – centrbēdzes iekārtas fizikālu un ķīmisku procesu veikšanai;
05 – vispārējas nozīmes iekārtas un paņēmieni šķidrumu izsmidzināšanai un uzklāšanai uz izstrādājumu virsmas;
06 – vispārējas nozīmes iekārtas un paņēmieni mehānisku svārstību radīšanai un pārnesei;
07 – cietu materiālu sadalīšana un šķirošana;
08 – tīrīšana;
09 – cieto atkritumu atdalīšana un pārstrāde;
21 – metālu mehāniskā apstrāde bez skaidiņu noņemšanas, metālu apstrāde ar spiedienu;
22 – metālliešana, pulvermetalurģija;
23 – metālgriešanas darbagaldi, metālu apstrādes iekārtas un paņēmieni, kuri nav attiecināti uz citām klasēm;
24 – slīpēšana un pulēšana;
25 – rokas instrumenti; pārnēsājami elektriskie instrumenti; rokturi rokas instrumentiem; atslēdznieku piederumi; manipulatori;
26 – griežamie rokas instrumenti; griešana, sadalīšana;
27 – koksnes un tai līdzīgu materiālu apstrāde un konservēšana; mašīnas sastiprināšanai ar naglām un skavām;
28 – cementa, mālu un akmens apstrāde;
29 – plastisku vielu apstrāde; plastiskā stāvoklī esošu vielu apstrāde vispār;
30 – preses;
31 – kartonāžas izstrādājumu izgatavošana; papīra un kartona mehāniska apstrāde;
32 – kārtaini izstrādājumi vai materiāli;
41 – iespieddarbu iekārtas; linotipa iekārtas; rakstāmmašīnas; spiedogi;
42 – brošēšana un iesiešana; albūmi, dokumentu u.tml. glabāšanas un klasifikācijas līdzekļi; iespieddarbu speciālie veidi;
43 – rakstām-, rasēšanas un kancelejas piederumi;
44 – dekoratīvā māksla;
60 – transporta līdzekļi;
61 – sliežu transporta līdzekļi;
62 – virszemes bezsliežu transporta līdzekļi;
63 – kuģu u.c. peldoši transporta līdzekļi, to aprīkojums;
64 – gaisa kuģošana; aviācija; kosmonautika;
65 – kravu un materiālu, t.s., arī tievu, plānu un diegveida materiālu, transportēšana, iepakošana un glabāšana;
66 – pacelšanas iekārtas;
67 – pudeļu, stikla burku vai līdzīgu trauku atvēršana un aizvākošana; ar šķidrumiem veicamas darbības;
68 – zirglietu gatavošana; mēbeļu apvilkšana.


C Ķīmija; metalurģija

01 – neorganiskā ķīmija;
02 – ūdens apstrāde; rūpniecības un sadzīves notekūdeņu apstrāde; notekūdeņu nogulšņu apstrāde;
03 – stikls; minerālvate un sārņu (izdedžu) vate;
04 – cementi; betons; mākslīgie akmeņi; keramika; ugunsizturīgi materiāli;
05 – mēslojums; tā ražošana;
06 – sprāgstvielas; sērkociņi;
07 – organiskā ķīmija;
08 – organiskie lielmolekulārie savienojumi; to iegūšana un ķīmiskā apstrāde; kompozīcijas uz šo savienojumu bāzes;
09 – krāsvielas; krāsas; pulēšanas sastāvi; dabiskie sveķi; līmvielas; dažādas vielas un sastāvi; vielu un sastāvu dažāda pielietošana;
10 – naftas, gāzes un koksa ķīmiskā rūpniecība; tehniskās gāzes, kas satur oglekļa oksīdu; kurināmais; smērvielas; kūdra;
11 – dzīvnieku tauki un augu eļļas, taukvielas un vaski; no tiem iegūstamās taukskābes; mazgāšanas līdzekļi; sveces;
12 – bioķīmija; alus; alkoholiskie dzērieni; vīns; etiķis; mikrobioloģija; enzimoloģija; mutāciju iegūšana; gēnu inženierija;
13 – cukura ražošana;
14 – kailādas; jēlādas; ādiņas; ādas;
21 – dzelzs metalurģija;
22 – metalurģija melno un krāsaino metālu sakausējumi; sakausējumu vai krāsaino metālu apstrāde;
23 – metālisku vielu pārklājums; citu materiālu pārklāšana ar metālisku materiālu; virsmas ķīmiska apstrāde; metāliska materiāla difūzijas apstrāde; pārklājumu veidošana ar iztvaicēšanu vakuumā, izputināšanu, ar jonu injekciju vai ķīmisko tvaiku izsēdināšanu; paņēmieni metālisku materiālu aizsardzībai pret koroziju, pret katlakmens veidošanos vai garozas veidošanos vispār;
25 – elektrolītiskie paņēmieni; elektroforēze; iekārtas to veikšanai;
30 – kristālu audzēšana.


D Tekstils; papīrs

01 – dabiskie un ķīmiskie diegi un šķiedras; vērpšana;
02 – dzija; dzijas vai diega gala apstrāde ar mehāniskiem līdzekļiem; šķeterēšana;
03 – aušana;
04 – pīšana; mežģīņu darināšana; trikotāžas audumu ražošana; lentu izstrādājumi; neausti materiāli;
05 – šūšana; izšūšana; cauršūtu izstrādājumu ražošana;
06 – tekstilizstrādājumu apstrāde; mazgāšana; materiāli, kuri nav atrodami citās klasēs;
07 – tauvas, troses vai kabeļi, neskaitot elektriskos;
21 – papīra ražošana; celulozes ražošana.


E Celtniecība, kalnrūpniecība

01 – ceļu būve; dzelzceļu un tiltu būve;
02 – hidrotehniskas būves; pamatnes un pamati; zemes masu pārvietošana;
03 – ūdensapgāde; kanalizācija;
04 – virszemes celtniecība;
05 – slēdzenes; atslēgas; logu, durvju rāmji, un citas veramas konstrukcijas; seifi;
06 – durvis, logi, slēģi, žalūzijas, trepes;
07 – urbšana; kalnrūpniecība.


F Mehānika; apgaismošana; apsildīšana; dzinēji un sūkņi; ieroči un munīcija; spridzināšanas darbi

01 – mašīnas un dzinēji vispār; spēka iekārtas ar dzinējiem; tvaika mašīnas;
02 – iekšdedzes dzinēji; spēka iekārtas, kur izmanto karstas gāzes un sadegšanas produktus;
03 – hidrauliskās mašīnas un dzinēji; vēja, atsperes, gravitācijas, inerces u.tml. dzinēji; paņēmieni un ierīces mehāniskās enerģijas vai reaktīvā vilcējspēka iegūšanai, kas neattiecas uz citām klasēm;
04 – hidrauliskās mašīnas izspiešanai ar šķidrumu palīdzību; sūkņi šķidrumiem vai saspiežamām tekošām vielām;
15 – hidrauliskie un pneimatiskie darba mehānismi; vispārējas nozīmes pneimo- hidrauliskās sistēmas;
16 – mašīnu detaļas un mezgli; vispārīgi paņēmieni un iekārtas, kas nodrošina mašīnu un iekārtu normālu ekspluatāciju; siltumizolācija vispār;
17 – gāzu un šķidrumu glabāšana un sadale;
21 – apgaismošana;
22 – tvaika ģenerēšana;
23 – paņēmieni un ierīces kurināmā sadedzināšanai;
24 – apsildīšana; ventilācija; krāsnis un plītis;
25 – dzesēšana un saldēšana; kombinētās sistēmas sildīšanai un dzesēšanai; sistēmas ar siltuma sūkņiem; ledus ražošana vai glabāšana; gāzu sašķidrināšana vai sacietināšana;
26 – žāvēšana;
27 – sildīšanas, apdedzināšanas, kausēšanas un retortu krāsnis;
28 – siltumapmaiņa;
41 – ieroči;
42 – munīcijas; spridzināšana.


G Fizika

01 – mērīšana; kontrole (pārbaudes);
02 – optika;
03 – fotogrāfija; kinematogrāfija; analogās iekārtas, kas izmanto citus viļņus (ne optiskos); elektrogrāfija; hologrāfija;
04 – pulksteņi un citi laika mērītāji;
05 – vadīšana; regulēšana;
06 – skaitļošana; skaitīšana;
07 – kontrolierīces;
08 – signalizācija;
09 – mācību līdzekļi; slepenraksts; displeji; reklāmas un izstāžu līdzekļi; zīmogi un zīmogošana;
10 – mūzikas instrumenti; akustika;
11 – informācijas uzkrāšana;
12 – ierīču un iekārtu konstruktīvās detaļas;
21 – kodolfizika; kodoltehnoloģija.


H Elektrība

01 – elektrisko iekārtu pamatelementi;
02 – elektriskās enerģijas ražošana, pārveidošana un sadale;
03 – vispārējas nozīmes elektroniskās shēmas;
04 – elektrosakaru tehnika;
05 – elektrotehnikas speciālās nozares, kuras nav atrodamas citās klasēs.