Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Latvijas patenti

Īss ievads patentzinībās
LR Patentu valde
Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka 
Latvijas patentu pilnvaroto saraksts