Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Greivulis Jānis

Fotoalbums

 

Ar sievu Ināru un dēlu arhitektu Zigurdu, 2006

 
Pārdomās pie pašaudzētas vīnogas, 7.08.2005

 

Ar jaunākā dēla Andreja ģimeni, 2004

 

 

Ar mazdēlu Artūru, 2004

 

Ar kundzi Ināru, 1998