Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Kramers Marks

Fotoalbums

 

 

Radiācijas kontūra RK-L vadības pults, 1974.g.

 

Radiācijas kontura RK-LM buvēšanas sākums, 1975.g.

 

Pie RK-LM vadības pults
 

 

Ar Fizikas institūta koleģiem, 2001.g.

 

R.Kalniņš, J.Lielpēters, M.Kramers
2001.g.

 

A.Baklavs, B.Joffe un M.Kramers, 2001.g., augusts

 

     

Pie radiācijas kontūra kameras manipulatoriem

Fiziķi joko...