Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes

Lukevics Edmunds

Fotoalbums

 

PSRS ZA vadītāju viesošanās Organiskās sintēzes institūtā. No labas: prezidents A.Aleksandrovs, E.Lukevics, G.Čipēns, viceprzidents J.Ovčiņņikovs. 1981.g., aprīlis.

   

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūta un firmas Grindekss vadība  Japānas firmā Iskra, Tokija, 1998.g.

 

E.Lukevics un OSI patentu daļas vadītājs A.Fogels pēc veikskmīgas ftorafūra autortiesību aizstāvēšanas Japānā, 1977.g.

 

Sadarbība ar Japānas firmu Nippon Soda turpināsies, Rīga, 1992.g.

 

Studiju gados Ķīmijas fakultātes studenti akadēmiķi E.Grēns, J.Freimanis, G.Čipēns, E.Lukevics,
1950-jos gados

 

Profesora Vataru Ando laboratorijā, Cukuba, Japānā, 1990.g.

Pēc jaunā kontrakta ar Japānas firmu Taiho Pharmaceutical Ltd parakstīšanās, Tokija, 1998.g. 

 

Ar Vairu Viķe- Freibergu, 1999.g.