Latviski  English
Latvijas izgudrojumi
Latvijas izgudrotāji
Latvijas patenti
Citu valstu patenti
LR patentu likumdošana
LR patentu valde
Latvijas zinātne
Latvijas zinātnieki
Latvijas Zinātņu akadēmija
Norādes
Meklēt šajā serverī

Rihards KONDRATOVIČS


Rihards KONDRATOVIČS
Profesors

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas «Babīte» vadītājs

Rīgas rajons, Babīte, LV 2101, Latvija

 

Dzimis: 1932. gada 12. maijā, Daugavpils apriņķī, Asūnes pagastā

Miris: 2017.gada 17.februārī, Rīgā Intereses selekcijas joma:

 • Simsa rododendra (siltumnīcu acāliju) selekcija
 • Brīvdabas rododendru selekcija

Galvenais sasniegumi:

 • Pirmo reizi Latvijas daiļdārzkopības vēsturē ir radītas 25 jaunas Simsa rododendra (siltumnīcu acāliju) šķirnes. Par 14 šķirnēm ir saņemtas PSRS autorapliecības
 • Pirmo reizi Latvijas daiļdārzkopības vēsturē ir izveidotas 49 jaunas brīvdabas rododendru šķirnes, par kurām ir saņemtas Latvijas Republikas autorapliecības.

Rododendru selekcijas galvenais uzdevums:

 • Izveidot jaunas augsti dekoratīvas, ziemcietīgas (brīvdabas rododendriem), Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotas rododendru šķirnes.

Realizācija:

 • 14 jaunās siltumnīcu acāliju šķirnes Latvijā rajonētas 1981. – 1989.g.
 •  49  brīvdabas rododendru šķirnes reģistrētas– 1999.- 2005.g.
R.Kondratoviča selekcionētās rododendru šķirnes

Patentdokumentu izlase:

Patentdokumenti:
14 autorapliecības par jaunajām Simsa rododendra (siltumnīcu acāliju) šķirnēm:
Sārtais Dzintars’, ‘Sniegbaltīte’, ‘Sarkangalvīte’, ‘Saulriets’, ‘Ginta’, ‘Ilva’, ‘Ritenītis’, ‘Eldze’, ‘Sniegpārsla’, ‘Duets’, ‘Inta’, ‘Jolanta’, ‘Kārlis Sūniņš’, ‘Māsa Kerija’,
49 autorapliecības par jaunajām brīvdabas rododendru šķirnēm:
Rubīns’, ‘Rīta Zvaigzne’, ‘Polārzvaigzne’, ‘Pasaciņa’, ‘Mazais Jefiņš’, ‘Līva’, ‘Indra’, ‘Inga’, ‘Astra’, ‘Anita’, ‘Laura’, ‘Uguns’, ‘Alīna’, ‘Irina’, ‘Lavanda’, ‘Lita’, ‘Līgo’, ‘Sprīdītis’, ‘Uldis’, ‘Ilze’, ‘Liene’, ‘Liesma’, ‘Skaidrīte’, ‘Teika’, ‘Dace’, ‘Eduards Smiļģis’, ‘Emīls’, ‘Ginta’, ‘Jānis’, ‘Kārlis’, ‘Saule’, ‘Madame Debene’, ‘Austra’, ‘Lorija’, ‘Ina’, ‘Polonia’, ‘Francisa’, ‘Rīgas Rododendrs’, ‘Academia Scientiarum’, ‘Alma Mater’, ‘Babītes Baltais’, ‘Emeritus’, ‘Kristīne’, ‘Dzintra’, ‘Lidija’, ‘Arta’, ‘Agris’, ‘Feja’, ‘LU Rolands’.

Par jaunajām Simsa rododendra (siltumnīcu acāliju) šķirnēm ir izsniegtas sekojošas PSRS autorapliecības:


„Sārtais Dzintars'' Autorapliecība Nr.2379, izdota 11.04.1978. Latvijā šķirne rajonēta 1977.gadā.
„Sniegbaltīte" Autorapliecība Nr.2905, izdota 13.04.1981. Latvijā šķirne rajonēta 1979.gadā.
„Sarkangalvīte" Autorapliecība Nr.2906, izdota 13.04.1981. Latvijā šķirne rajonēta 1979.gadā.
„Saulriets" Autorapliecība Nr.2907, izdota 13.04.1981. Latvijā šķirne rajonēta 1979.gadā.
„Ginta" Autorapliecība Nr.2908, izdota 13.04.1981. Latvijā šķirne rajonēta 1979.gadā.
„Ilva" Autorapliecība Nr.3831, izdota 24.10.1984. Latvijā šķirne rajonēta 1984.gadā.
„Ritenītis" Autorapliecība Nr.3832, izdota 24.10.1984. Latvijā šķirne rajonēta 1984.gadā.
„Eldze" Autorapliecība Nr.3833, izdota 24.10.1984. Latvijā šķirne rajonēta 1984.gadā.
„Sniegpārsla" Autorapliecība Nr.3834, izdota 24.10.1984. Latvijā šķirne rajonēta 1984.gadā.
„Duets" Autorapliecība Nr.4591, izdota 19.07.1989 Latvijā šķirne rajonēta 1989.gadā.
„Inta" Autorapliecība Nr.5186, izdota 19.07.1989 Latvijā šķirne rajonēta 1989.gadā.
„Jolanta" Autorapliecība Nr.5185, izdota 19.07.1989 Latvijā šķirne rajonēta 1989.gadā.
„Kārlis Sūniņš" Autorapliecība Nr.5183, izdota 19.07.1989 Latvijā šķirne rajonēta 1989.gadā.
„Māsa Kerija" Autorapliecība Nr.5184, izdota 19.07.1989 Latvijā šķirne rajonēta 1989.gadā.

 


 

Par jaunajām vasarzaļo brīvdabas rododendru šķirnēm 1999.gadā ir izsniegtas sekojošas Latvijas Republikas autorapliecības:


 

„Rubīns"

Apl. Nr. ROD-1, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Rīta Zvaigzne"

Apl. Nr. ROD-2, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Polārzvaigzne"

Apl. Nr. ROD-3, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Pasaciņa"

Apl. Nr. ROD-4, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Mazais Jefiņš"

Apl. Nr. ROD-5, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Līva"

Apl. Nr. ROD-6, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Indra"

Apl. Nr. ROD-7, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Inga"

Apl. Nr. ROD-8, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

„Astra"

Apl. Nr. ROD-9, reģ. 26.02.1999. Nacionālās augu šķirņu Padomes protokols Nr.12.

Anita’

Apl. Nr. ROD-10, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Laura’

Apl. Nr. ROD-11, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Uguns’

Apl. Nr. ROD-12, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Irina’

Apl. Nr. ROD-13, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Lavanda’

Apl. Nr. ROD-14, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Lita’

Apl. Nr. ROD-15, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Līgo’

Apl. Nr. ROD-16, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Sprīdītis’

Apl. Nr. ROD-17, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Uldis’

Apl. Nr. ROD-18, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Alīna’

Apl. Nr. ROD-19, reģ. 03.03.2000. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.13.

‘Ilze’

Apl. Nr. ROD-20, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Liene’

Apl. Nr. ROD-21, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Liesma’

Apl. Nr. ROD-22, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Skaidrīte’

Apl. Nr. ROD-23, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Teika’

Apl. Nr. ROD-24, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Dace’

Apl. Nr. ROD-25, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Eduards Smiļģis’

Apl. Nr. ROD-26, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Emīls’

Apl. Nr. ROD-27, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Ginta’

Apl. Nr. ROD-28, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Jānis’

Apl. Nr. ROD-29, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Kārlis’

Apl. Nr. ROD-30, reģ. 22.03.2001. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.15.

‘Austra’

Apl. Nr. ROD-31, reģ. 31.01.2002. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.18.

‘Ina’

Apl. Nr. ROD-32, reģ. 31.01.2002. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.18.

‘Lorija’

Apl. Nr. ROD-33, reģ. 31.01.2002. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.18.

‘Madame Debene’

Apl. Nr. ROD-34, reģ. 31.01.2002. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.18.

‘Saule’

Apl. Nr. ROD-35, reģ. 31.01.2002. Nacionālās augu šķirņu Padomes lēmums Nr.18.

‘Academia Scientiarum’

Apl. Nr.240, ROD-36, reģ. 27.10.2003.

‘Alma Mater’

Apl. Nr. 241, ROD-37, reģ. 27.10.2003.

‘Babītes Baltais’

Apl. Nr. 242, ROD-38, reģ. 27.10.2003.

‘Emeritus’

Apl. Nr. 243, ROD-39, reģ. 27.10.2003.

‘Francisa’

Apl. Nr. 244, ROD-40, reģ. 27.10.2003.

‘Kristīne’

Apl. Nr. 245, ROD-41, reģ. 27.10.2003.

‘Polonia’

Apl. Nr. 246, ROD-42, reģ. 27.10.2003.

‘Rīgas Rododendrs’

Apl. Nr. 247, ROD-43, reģ. 27.10.2003.

‘Dzintra’

Apl. Nr. 323, ROD-44, reģ. 30.05.2005.

‘Lidija’

Apl. Nr. 324, ROD-45, reģ. 30.05.2005.

‘Arta’

Apl. Nr. 325, ROD-46, reģ. 30.05.2005.

‘Agris’

Apl. Nr. 326, ROD-47, reģ. 30.05.2005.

‘Feja’

Apl. Nr. 327, ROD-48, reģ. 30.05.2005.

‘LU Rolands’

Apl. Nr. 328, ROD-49, reģ. 30.05.2005.

Rihards KONDRATOVIČSpar selekcionāra darbu:

Rododendru selekcionāru darbs ir grūts, sarežģīts un ļoti ilgstošs. Pēc krustojuma izdarīšanas paiet ne mazāk kā 15 – 20 gadu, līdz tiek reģistrēta jauna šķirne. Pēc hibrīdo sēklu izsēšanas tikai pēc 5 – 8 gadiem rododendru selekcionārs ierauga pirmos ziedošos augus, tad seko primārā, sekundārā izlase, Valsts šķirņu pārbaude un visbeidzot tiek reģistrēta jaunā šķirne. Lai iegūtu vienu jauno šķirni, ir nepieciešami aptuveni 300 – 400 hibrīdie sējeņi, no kuriem tiek izvēlēts tikai 1 vislabākais - jaunā šķirne.

Par rododendru selekcijas vēsturi

Ideja par jaunu, Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu rododendru šķirņu radīšanu saistīta ar rododendru introdukciju, ar kuru nodarbojos jau kopš 1957.gada. Pirmajos 7 gados tika pārbaudīta vairāk nekā 400 savvaļas sugu piemērotība Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem, izveidota plaša, ap 100 rododendru savvaļas sugu un šķirņu kolekcija, uzsākts jaunu šķirņu veidošanas darbs. 1964. gadā aizstāvēta bioloģijas zinātņu kandidāta disertācija „Rhododendron L. ģints introdukcija Latvijas PSR”, iegūts bioloģijas zinātņu kandidāta grāds. Pēc disertācijas aizstāvēšanas turpinājās kompleksa rododendru ģints izpēte Latvijā: izstrādāta piemērota agrotehnika, ģeneratīvās un veģetatīvās pavairošanas metodes, pētītas minerālās barošanās, augšanas un attīstības, kā arī slimību un kaitēkļu apkarošanas problēmas, veikti fizioloģiskie, bioķīmiskie un citoembrioloģiskie pētījumi. Zinātnisko pētījumu rezultāti tika atspoguļoti zinātniskajās publikācijās un disertācijās:

 • 1969.g. L.Jākobsone aizstāvēja kandidāta disertāciju par tēmu „Dažu rododendru sugu citoembrioloģiskie pētījumi”,
 • 1974.g. D.Gertnere „Dažāda vecuma lapu fizioloģiskās īpatnības mūžzaļajiem rododendriem”,
 • 1983.g. R.Kondratovičs aizstāvēja bioloģijas zinātņu doktora (PSRS) disertāciju „Rododendri Latvijas PSR. Kultūras bioloģiskās īpatnības”,
 • 1993.g. U.Kondratovičs „Brīvdabas rododendru pavairošanas bioloģiskās īpatnības Latvijā”,
 • 1997.g. S.Tomsone „Rhododendron L. ģints augu kallusoģenēzes un kallusu kultūras īpatnības in vitro”.

Kopumā veicot rododendru ģints izpēti, ir izstrādāti 33 studentu diplomdarbi, 9 bakalaura darbi, 6 maģistra darbi, aizstāvēti 5 promocijas un 1 habilitācijas darbs.

 •  Lai izvērstu plašu rododendru selekcijas darbu, pilnveidotu pavairošanas metodes, pilnveidotu agrotehniku, izstrādātu efektīvas slimību un kaitēkļu apkarošanas metodes, popularizētu rododendrus Latvijā, pietiekamā daudzumā izaudzētu stādāmo materiālu, 1980.gadā tika nodibināta LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava „Babīte” 
 •  2007. gadā LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte” tiek audzētas 75 savvaļas rododendru sugas, 170 šķirnes, tai skaitā 49 mūsu izaudzētās rododendru šķirnes, 470 perspektīvie rododendru hibrīdi, kā arī vairāki tūkstoši hibrīdo sējeņu, ar kuriem tiek veikts selekcijas darbs.
 • Kopš 1971.gada veikti 614 brīvdabas rododendru un 100 Simsa rododendra (siltumnīcu acāliju) krustojumi un iegūti vairāki desmiti tūkstoši hibrīdo sējeņu, no kuriem tiek selekcionētas jaunās šķirnes.

Visparzinatniskas intereses:

Rododendru introdukcija un selekcija, augu izturības fizioloģija, augu fizioloģija un anatomija.

Valodas

latviešu, krievu, vācu

Izglitiba:

 • Latvijas Valsts Universitāte, Bioloģijas fakultāte, 1955
 • Bioloģijas zinātņu kandidāts (PSRS), 1965
 • Bioloģijas zinātņu doktors (PSRS), 1983
 • Bioloģijas habilitētais doktors (LR), 1992

Darba gaitas:

 • LVU Botāniskā dārza direktors, 1955 - 1965
 • LVU Bioloģijas fakultātes dekāns, 1965 - 1969
 • LVU Bioloģijas fakultātes docents, 1966 - 1985
 • LVU Bioloģijas fakultātes profesors, 1985 - 2000
 • LU Zinātņu prorektors, 1987 - 1997
 • LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas „Babīte” vadītājs, 1980 - 2017

Apbalvojumi:

 • Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādes zelta medaļas par rododendru introdukciju, selekciju un ieviešanu, 1965, 1977, 1981
 • Latvijas PSR Valsts Prēmija par rododendru introdukciju un selekciju Latvijā, 1985
 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, 1989
 • LZA korespondētājloceklis, 1989
 • LZA akadēmiķis, 1992
 • Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas biedrs, 1992
 • LR IZM Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 1997
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 1998
 • LR Trīs Zvaigžņu ordenis, 2000
 • Tevzemes balva par mūža ieguldījumu rododendru selekcijā, 2002
 • Latvijas Universitātes emeritētais profesors, 2002
 • Latvjas Zinātņu akadēmijas AS "Itera Latvija"  un Latvijas Izglītības fonda balva par izcilu veikumu rododendru introdukcijā un selekcijā un daiļdārzkopības attīstīšanu Latvijā, 2002 
 • LZA Lielā medaļa par nozīmīgu ieguldījumu rododendru selekcijā, 2006   

Darbiba profesionalas biedribas:

 • ASV rododendru biedrības biedrs, 1987
 • Vācijas rododendru biedrības biedrs, 1997
 • Latvijas dārzkopības un biškopības biedrības biedrs, 1958
 • Latvijas botaniķu, dendrologu, ģenētiķu un selekcionāru biedrības biedrs, 1979
 • Latvijas dendrologu biedrības biedrs, 1992
 • Latvijas ainavu arhitektu biedrības goda biedrs, 1998
 • Latvijas Dabas fonda prezidents
 • Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības biedrs, 2004

Publikacijas:

Akadēmiskie kursi:

 • Augu anatomija, 1965 - 2000
 • Augu izturības fizioloģija ar imunitātes pamatiem, 1975 - 2000
 • Augu introdukcija un selekcija, 1985 - 2000
 • Izvēlētas nodaļas no Augu fizioloģijas pamatkursa, 1975 - 2000

Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra:

Publikāciju kopskaits 380, t.sk. 8 monogrāfijas, 1 mācību grāmata, 4 mācību līdzekļi,

23 autorapliecības par rododendru šķirnēm.

 • R.Kondratovičs. Rododendri, Liesma, Rīga, 1965, 124 lpp.
 • R.Kondratovičs. Acālijas, Liesma, Rīga, 1971, 144 lpp.
 • R.Kondratovičs.  Augu anatomijas praktikums, Zvaigzne, Rīga, 1976, 280 lpp.
 • R.Kondratovičs. Rododendri, Liesma, Rīga, 1978, 180 lpp.
 • R.Kondratovičs. Rododendri, Avots, Rīga, 1981, 231 lpp. (krievu val.)
 • R.Kondratovičs. Rododendri Latvijas PSR. Kultūras bioloģiskās īpatnības, Zinātne, Rīga, 1981, 334 lpp. (krievu val.)
 • U.Kondratovičs, R.Kondratovičs. Rhododendron in Lettland. „Rhododendron und immergrüne Laubgehölze”, Bremen, 1996, S.106-115
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs. Introduction and breeding of Rhododendrons in Latvia. Baltic Botanic Gardens in 1997, Tallinn, 1998, pp. 26-29
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs. Rododendru audzēšana un kopšana, LU, Rīga, 2000, 28 lpp.
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs. Rododendru Avīze,  AS Lauku Avīze, Rīga, 2002, 8 (74), 64 lpp.
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs, G.Riekstiņa. Rododendru audzēšana un kopšana, Babīte, 2003, 32 lpp. (krievu val.)
 • R.Kondratovičs. Rododendri un to selekcija Latvijā, LU, Rīga, 2005, 102 lpp.

Pētnieciskie projekti:

 • R.Kondratovičs (projekta vadītājs). „Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu rododendru šķirņu selekcija un to veģetatīvo pavairošanas metožu izstrāde”, Latvijas Zinātnes Padome (1994 - 2003)
 • R.Kondratovičs (projekta vadītājs). „Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija”, Latvijas Zinātnes Padome (2004 - )  

Valasprieks

Jaunu rododendru šķirņu radīšana, fotografēšana.

Fotoalbums